ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 ปีการศึกษา2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 


********หลักสูตร
นานาชาติ รับตรงรอบที่3 ปีการศึกษา 2560 ****** 

     หลักสูตรสาขาการสร้างภาพยนตร์ Film Production (นานาชาติ) คลิ๊ก

หลักสูตรสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล Creativity and Digital Media (นานาชาติ) คลิ๊ก   
 
     ดาวน์โหลดระเบียบการ คลิ๊ก  

สมัครเรียนทางออนไลน์ คลิ๊ก 

เอกสารกรอกใบสมัคร คลิ๊ก 

ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรทั้ง 2 สาขา คลิ๊ก 


*** สามารถกู้ กยศ. กับทางมหาวิทยาลัยได้ทั้งสองหลักสูตร ***


   
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

********หลักสูตร
นานาชาติ รับตรงรอบที่3 ปีการศึกษา 2560 ******

     หลักสูตรสาขาการสร้างภาพยนตร์ Film Production (นานาชาติ) คลิ๊ก

หลักสูตรสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล Creativity and Digital Media (นานาชาติ)

คลิ๊ก
 
 


     ดาวน์โหลดระเบียบการ คลิ๊ก 

สมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ คลิ๊ก 

เอกสารกรอกใบสมัคร คลิ๊ก 

ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรทั้ง 2 สาขา คลิ๊ก 


   แผนที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯและการเดินทาง 
หากสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามผ่านทางfacebook : คลิ๊ก  หรือช่องทาง Line : Kanyakornsisa

111/3-5 หมู่ 2  ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)

โทร 034-964918